doi-tuong-su-dung-dich-vu-bao-cao-thue

Thông tin chi tiết về dịch vụ báo cáo thuế

Việc kê khai thuế và báo cáo thuế là một phần nhỏ mà một Kế toán thuế phải làm, nó là khâu đầu tiên nhưng nhưng lại rất quan trọng…

Read More »
doanh-nghiep-can-co-quyet-dinh-bo-nhiem-ke-toan

HỒ SƠ THUẾ BAN ĐẦU CỦA DOANH NGHIỆP MỚI THÀNH LẬP

Sau khi nhận hồ sơ thành lập doanh nghiệp của doanh nhân, nếu hồ sơ đầy đủ Sở kế hoạch đầu tư sẽ cấp Giấy chứng nhận doanh nghiệp. Đồng…

Read More »
doanh-thu-tu-ban-hang-duoc-tinh-vao-thu-nhap-chiu-thue

XÁC ĐỊNH THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP

Thuế Thu nhập doanh nghiệp là loại thuế bắt buộc mà bất kỳ doanh nghiệp nào cũng có nghĩa vụ thực hiện. Thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) được xác…

Read More »
kinh-nghiem-la-yeu-to-quyet-dinh-trong-nhung-yeu-to-lam-nen-thanh-cong-cua-bao-cao-thue

Những yếu tố quyết định thành công của một hồ sơ báo cáo thuế

Một kỳ báo cáo thuế luôn là nỗi ám ảnh cho những kế toán thuế vừa bước vào nghề, vì báo cáo thuế là công việc rất quan trọng của…

Read More »