Quy định mới về sổ sách kế toán trong năm 2018

lasun-dia-chi-cung-cap-dich-vu-lam-so-ke-toan

Hoá đơn, chứng từ, sổ sách là căn cứ để quyết toán khi có quyết định của cơ quan quản lý thuế cũng như các cơ quan ban ngành khác. Vậy sổ sách kế toán  bao  gồm những gì? Và nhưng quy định mới về sổ sách kế toán trong năm 2018 như thế nào? Để có được những câu trả lời thỏa đáng nhất thì hãy cùng công ty laSun chúng tôi tìm hiểu ở bài viết sau đây nhé.

Sổ sách kế toán là gì?

Sổ sách kế toán là các loại sổ sách ghi nhận tất cả các chứng từ phát sinh trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, là cơ sở để tổng hợp làm các báo cáo, là tài liệu phục vụ công tác tra cứu sau này.

Sổ kế toán đóng vai trò quan trọng đối với mỗi doanh nghiệp, vì nó dùng để ghi chép, hệ thống và lưu giữ toàn bộ các nghiệp vụ kinh tế cũng như những tài chính đã phát sinh theo nội dung kinh tế và theo trình tự thời gian có liên quan trực tiếp đến doanh nghiệp.

– Sổ sách kế toán cần phải ghi rõ tên đơn vị kế toán; tên sổ; ngày, tháng, năm doanh nghiệp bạn lập sổ; ngày, tháng, năm khóa sổ; chữ ký của người lập sổ kế toán, kế toán trưởng và người đại diện theo pháp luật của đơn vị kế toán; số trang; đóng dấu giáp lai.

– Sổ kế toán phải có đầy đủ các nội dung chủ yếu sau đây:

+ Ngày, tháng, năm ghi sổ kế toán.

+ Số hiệu và ngày, tháng, năm của các chứng từ kế toán dùng làm căn cứ để ghi sổ kế toán.

+ Tóm tắt nội dung của doanh nghiệp về nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh.

+ Số tiền của nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh của doanh nghiệp cần được ghi vào các tài khoản kế toán.

+ Số dư đầu kỳ và số phát sinh trong kỳ hay số dư cuối kỳ của doanh nghiệp.

+ Bộ Tài chính quy định chi tiết và nghiêm ngặt về sổ kế toán.

so-sach-ke-toan-la-tai-lieu-quan-trong-doi-voi-moi-doanh-nghiep

Sổ sách kế toán là tài liệu quan trọng đối với mỗi doanh nghiệp

Sổ sách kế toán bao gồm những gì?

Sổ kế toán tổng hợp

 • Sổ nhật ký chung:

+ Loại sổ này ghi nhận tất cả các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong một kỳ kế toán của doanh nghiệp (Tháng, Quý, Năm) dựa theo căn cứ chứng từ kế toán. Nội dung được ghi nhận vào sổ nhật ký chung phải có đầy đủ các thông tin sau:

 • Ngày – tháng ghi sổ.
 • Số hiệu, ngày – tháng của loại chứng từ kế toán làm căn cứ ghi sổ.
 • Nội dung tóm tắt về nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh.
 • Số tiền phát sinh từ nghiệp vụ kinh tế – tài chính đó.
 • Sổ cái:

+ Sổ cái dùng để ghi chép các nghiệp vụ kinh tế phát sinh của từng tài khoản kế toán được ghi nhận trong sổ nhật ký chung theo từng kỳ kế toán của doanh nghiệp. Việc ghi nhận thông tin vào sổ cái là để theo dõi sự biến động tăng – giảm của các yếu tố: nguồn vốn, tài sản, doanh thu, chi phí – về mặt giá trị. Nội dung ghi nhận vào sổ cái phải có đầy đủ các thông tin sau:

 • Ngày – tháng ghi thông tin vào sổ.
 • Số hiệu, ngày – tháng của loại chứng từ kế toán làm căn cứ để ghi sổ.
 • Nội dung tóm tắt các nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh.
 • Số tiền phát sinh từ nghiệp vụ kinh tế, tài chính – ghi vào phần bên Nợ hoặc bên Có của tài khoản.

Mở sổ, ghi sổ, khóa sổ và lưu trữ sổ kế toán (Điều 26 Luật kế toán 2015)

Thời gian mở sổ kế toán:

+ Sổ kế toán phải được mở vào đầu kỳ kế toán năm. Đối với các đơn vị kế toán mới thành lập thì sổ kế toán phải được mở từ ngày thành lập.

Đơn vị kế toán:

+ Đơn vị kế toán phải căn cứ vào các chứng từ kế toán của doanh nghiệp để ghi sổ kế toán sao cho chính xác nhất.

Thông tin trên sổ sách kế toán:

+ Những thông tin trên sổ kế toán phải được ghi kịp thời, rõ ràng và đầy đủ theo các nội dung của sổ quy định. Bạn nên lưu ý là những thông tin, số liệu được ghi vào sổ kế toán phải thật chính xác, trung thực và đúng với chứng từ kế toán.

Ghi sổ sách theo trình tự thời gian:

+ Việc ghi sổ kế toán cần phải tuân theo trình tự thời gian phát sinh của nghiệp vụ kinh tế, tài chính doanh nghiệp. Thường thì thông tin, số liệu được ghi trên sổ kế toán của năm sau phải kế tiếp thông tin, số liệu được ghi trên sổ kế toán của năm trước liền kề. Bạn nên lưu ý là sổ kế toán phải được ghi liên tục từ khi mở sổ đến khi khóa sổ.

Quy định ghi sổ các thông tin kế toán:

+ Thông tin, số liệu trên sổ kế toán của doanh nghiệp phải được ghi bằng bút mực; không ghi chồng lên nhau; không ghi xen thêm vào phía trên hoặc phía dưới; không ghi cách dòng; trường hợp ghi không hết trang phải gạch chéo phần không ghi; khi ghi hết trang phải cộng số liệu tổng cộng của trang và phải chuyển số liệu tổng cộng sang trang kế tiếp.

Thời  gian khóa sổ:

+ Đơn vị kế toán của doanh nghiệp phải khóa sổ kế toán vào cuối kỳ kế toán trước khi lập báo cáo tài chính và trong các trường hợp khác cần phải tuân theo quy định của pháp luật.

Phương thức ghi sổ:

+ Đơn vị kế toán được ghi sổ kế toán của doanh nghiệp phải bằng phương tiện điện tử.

mo-so-ghi-so-khoa-so-va-luu-tru-so-ke-toan

Mở sổ, ghi sổ, khóa sổ và lưu trữ sổ kế toán

Những lưu ý khi làm sổ kế toán

* Công tác sắp xếp chứng từ gốc:

– Chúng ta cần sắp xếp các chứng từ gốc hàng tháng của doanh nghiệp theo tuần tự của bảng kê thuế đầu vào, đầu ra đã in và nộp báo cáo cho cơ quan thuế hàng tháng: Bắt đầu từ tháng 1 đến tháng 12 của năm tài chính, các chứng từ gốc. Bên cạnh đó, hóa đơn đầu vào, đầu ra được kèm chung với tờ khai thuế GTGT hàng tháng của doanh nghiệp đã nộp cho cơ quan thế

– Sắp xếp theo trình tự các báo cáo đã nộp cho cơ quan thuế.

– Đi kèm theo chứng từ của năm nào thì đó chính là báo cáo của năm đó. Một số báo cáo thường kỳ như là: Tờ khai kê thuế GTGT hàng tháng, Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn, Tiêu thụ đặc biệt, Xuất Nhập Khẩu, Môn Bài, báo cáo thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính hàng quý.

– Báo cáo tài chính cùng với các quyết toán thuế TNDN, TNCN, hoàn thuế kèm theo của từng năm đó.

– Mỗi chứng từ hoặc một nhóm chứng từ thường phải kèm theo:

+ Hóa đơn đầu ra:

 • Hóa đơn bán ra liên xanh < 20 triệu mà thu bằng tiền mặt: phải kèm theo Phiếu thu, đồng thời kèm thêm phiếu xuất kho hoặc biên bản giao hàng (thương mại) hoặc kèm biên bản nghiệm thu (xây dựng) phô tô + biên bản xác nhận khối lượng photo+ bảng quyết toán khối lượng photo nếu có, kẹp theo hợp đồng photo và thanh lý photo nếu có.
 • Hóa đơn bán ra liên xanh > 20 triệu : phải kèm theo phiếu kế toán (hay phiếu hoạch toán) + đồng thời kèm thêm phiếu xuất kho hoặc biên bản giao hàng (thương mại) hoặc kèm biên bản nghiệm thu (xây dựng) photo + biên bản xác nhận khối lượng phô tô + bảng quyết toán khối lượng nếu có, kẹp theo hợp đồng phô tô và thanh lý photo nếu có. Và sau này nhận được tiền kẹp thêm: Khi khách hàng chuyển vào TK của công ty.

+ Hóa đơn đầu vào:

 • Hóa đơn mua vào (đầu vào) liên đỏ < 20 triệu nếu thanh toán bằng tiền mặt: phải kèm với phiếu chi + phiếu nhập kho + biên bản giao hàng hoặc phiếu xuất kho bên bán + Giấy đề nghị thanh toán kèm theo hợp đồng photo, thanh lý photo nếu có.
 • Hóa đơn mua vào (đầu vào) > 20 triệu: phải kèm với phiếu kế toán (hay phiếu hoạch toán) + phiếu nhập kho hoặc biên bản giao hàng hoặc phiếu xuất kho bên bán + Giấy đề nghị chuyển khoản kèm theo hợp đồng photo, thanh lý photo nếu có và sau này chuyển tiền lưu thêm. Khi chuyển tiền trả khách hàng thì bao gồm: Giấy báo Nợ + Khi chuyển khoản đi : Ủy nhiệm chi
 • Lương, thưởng:

Để chi phí hợp lý được trừ và xuất toán khi tính thuế TNDN, bạn cần phải có đầy đủ các thủ tục sau:

+ Hợp đồng lao động

+ Chứng minh thư photo

+ Bảng chấm công hàng tháng

+ Bảng lương thường đi kèm với bảng chấm công tháng đó

+ Phiếu chi thanh toán lương, hoặc chứng từ ngân hàng nếu doanh nghiệp thanh toán bằng tiền gửi

+ Đăng ký mã số thuế thu nhập cá nhân

+ Quyết toán thuế TNCN cuối năm

Lưu ý: Nếu thiếu một trong các cái trên cơ quan thuế sẽ loại trừ ra vì cho rằng bạn đang đưa chi phí khống vào và sẽ bị xuất toán khi quyết toán thuế TNDN.

+ Phiếu chi tiền lương + bảng lương + bảng chấm công + tạm ứng, thưởng, tăng ca thêm giờ nếu có

+ Tạm ứng:

Dự toán chi đã được Kế toán trưởng – BGH ký duyệt

Giấy đề nghị tạm ứng.

Phiếu chi tiền

+Hoàn ứng:

Bảng thanh toán tạm ứng (Kèm theo chứng từ gốc). Khi bạn thu hóa đơn (nếu ứng tiền mua hàng, tiền phòng,…công tác,…) chứng từ có liên quan đến việc chi số tiền ứng trên => Số tiền còn thừa thì hoàn ứng, nếu thiếu tiền thì chi thêm.

+ Chứng từ ngân hàng: cuối tháng bạn ra ngân hàng và lấy sổ phụ, sao kê chi tiết, UNC, Giấy báo nợ, Giấy báo có về lưu trữ và làm căn cứ lên sổ sách kế toán.

+ Đối với CCDC, TSCĐ thì sổ kế toán phải có Bảng theo dõi phân bổ.

cac-chugn-tu-so-sach

Các chứng từ sổ sách

 • Điều chỉnh sổ kế toán

+ Trường hợp doanh nghiệp phải áp dụng hồi tố do thay đổi chính sách kế toán và phải điều chỉnh hồi tố do phát hiện sai sót trọng yếu trong các năm trước, theo quy định của chuẩn mực kế toán số 29 thì kế toán phải điều chỉnh số dư đầu năm trên sổ kế toán tổng hợp và sổ kế toán cụ thể của các tài khoản có liên quan.

lasun-dia-chi-cung-cap-dich-vu-lam-so-ke-toan

LaSun – Địa chỉ cung cấp dịch vụ làm sổ kế toán uy tín và chất lượng

Trên đây là toàn bộ các quy định về sổ kế toán trong doanh nghiệp. Những thông tin này rất quan trọng và hữu ích nên bạn cần biết để lập cho chính xác. Nếu bạn vẫn chưa nắm vững có thể liên hệ trực tiếp với công ty laSun để nhận được sự tư vấn miễn phí cùng những giải đáp tốt nhất nhé.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *