XÁC ĐỊNH THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP

doanh-thu-tu-ban-hang-duoc-tinh-vao-thu-nhap-chiu-thue

Thuế Thu nhập doanh nghiệp là loại thuế bắt buộc mà bất kỳ doanh nghiệp nào cũng có nghĩa vụ thực hiện. Thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) được xác định dựa vào thông tư 78/2014/TT-BTC và Thông tư 96/2015/TT-BTC. Thuế TNDN có thể được báo cáo theo Quý (chậm nhất ngày 30 của tháng đầu tiên quý sau).

Cách tính thuế thu nhập doanh nghiệp

Cách tính thuế TNDN được xác định theo Thông tư 96/2015/BTC như sau:

Thuế TNDN phải nộp = Thu nhập tính thuế x Thuế suất thuế TNDN

Trong đó:

 • Xác định thu nhập tính thuế:
 • Thu nhập tính thuế = Thu nhập chịu thuế – (Thu nhập được miễn thuế + các khoản lỗ được kết chuyển).
 • Thu nhập chịu thuế = (Doanh thu – Chi phí được trừ) + các khoản thu khác.
doanh-thu-tu-ban-hang-duoc-tinh-vao-thu-nhap-chiu-thue
Doanh thu từ bán hàng được tính vào thu nhập chịu thuế
 • Thuế suất thuế TNDN: Có 3 mức thuế suất chính như sau:
 • Thuế suất 20%: Áp dụng cho tất cả các doanh nghiệp thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật Việt Nam.
 • Thuế suất từ 32% đến 50%: Áp dụng cho những doanh nghiệp có nganh nghề hoạt động là tìm kiếm, thăm dò, khai thác dầu khí và tài nguyên quý hiếm tại Việt Nam.
 • Thuế suất 50%: áp dụng đối với Doanh nghiệp thực hiện hoạt động tìm kiếm, thăm dò, khai thác các mỏ tài nguyên quý hiếm như vàng, bạc, antimoan, bạch kim,…

Thu nhập được miễn thuế bao gồm các khoản nào?

Bao gồm 11 khoản sau:

 • Thu nhập trong lĩnh vực nông, lâm, ngư nghiệp của các đối tượng: hợp tác xã, doanh nghiệp ở đia bàn có điều kiện đặc biệt khó khăn; thu nhập từ hoạt động đánh bắt hải sản.
thu-nhap-tu-san-xuat-muoi-cua-htx-duoc-mien-thue-tndn
Thu nhập từ sản xuất muối của HTX được miễn thuế TNDN
 • Thu nhập từ việc thực hiện dịch vụ kỹ thuật trực tiếp phục vụ nông nghiệp.
 • Thu nhập từ hợp đồng nghiên cứu khoa học- công nghệ.
 • Thu nhập từ người khuyết tật, người sau cai nghiện ma túy, người nhiễm HIV;
 • Thu nhập từ hoạt động dạy nghề cho dân tộc thiểu số, người khuyết tật, …
 • Thu nhập được chia từ hoạt động góp vốn, mua cổ phần, liên doanh, liên kết kinh tế với Dn trong nước mà bên góp vốn, mua cổ phần, liên doanh, liên kết kinh tế đã nộp thuế TNDN.
 • Khoản tài trợ cho hoạt động giáo dục, nghiên cứu,…
 • Thu nhập từ chuyển nhượng chi phí giảm phát thải.
 • Thu nhập từ nhiệm vụ Nhà nước giao.
 • Phần thu nhập không chia.
 • Thu nhập từ chuyển giao công nghệ.

Công tác xác định Thuế TNDN là rất quan trọng, ảnh hưởng rất lớn đến quyền và nghĩa vụ của Doanh nghiệp. Sai sót dù nhỏ xảy ra trong quá trình kê khai có thể dẫn đến rủi ro pháp lý cho doanh nghiệp của bạn. Do đó, hãy liên hệ với chúng tôi để chúng tôi có thể hỗ trợ, giải quyết các vấn đề khó khăn  bạn đang gặp phải. Với tinh thần thượng tôn pháp luật, chúng tôi cam kết tuân thủ các quy định pháp lý liên quan trong quá trình hoạt động.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *